Sunday, June 19, 2011

એક ગઝલ

સફર આ વીતશે એનો મને કંઈ ગમ નથી, સાકી 
મને ગમ એટલો છે, રાહબર છૂટી જશે, સાકી 


તમારો સાથ તો હું ચાહતો 'તો જીન્દગાની ભર,
ખબર નહોતી મગર કે જીંદગી દેશે દગો, સાકી 

નથી આ જીન્દગાની ની મજા મિત્રો વગર, સાકી 
મગર મિત્રો જ આવા હાલ પર છોડી ગયા, સાકી 

તમોને શું ખબર કે જીંદગી એ કેમ જીવે છે ,
નહોતી કાંધ કોઈ મોત પર એને મળી , સાકી 

કહે "સૌરભ" કે આ તો વાત અણધારી થઇ, સાકી 
મઝારે એ ન આવ્યા , મોત ના આવ્યા ખબર , સાકી

-- સૌરભ જોષી

No comments: