Wednesday, June 08, 2011

ઠળિયા વિના નો માણસ

ઠળિયા વિના નો માણસ 
--------------------------------

ભલે ચમકતો ઝાકઝમાળે
તદ્દન પોલો માણસ
ઠળિયા વિના નો માણસ

ફેસબુક માં ગળાબૂડ
સધિયાર  વિના  નો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ

કાગળ ના સુંઘે છે ફૂલ
ગુલઝાર વિના નો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ

સ્વીમ્મીંગ પૂલ માં ઉંધે કાંધ
દરિયા વિનાનો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ

ઊંચા ઊંચા મહેલો વચ્ચે
ફળિયા વિનાનો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ

આમ થી તેમ દડકતો જાય
તળિયા વિનાનો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ

ખચકાય નહિ એ લેતા જીવ
ઝળઝળિયાં વિના નો માણસ
ઠળિયા વિનાનો માણસ 

No comments: