Wednesday, November 12, 2008

Awesome sher by "Ghayal" : અમૃત ‘ઘાયલ’

અમૃતથી હોઠ સહુના, એંઠા કરી શકું છું.

મૃત્યુના હાથ પળમાં હેઠા કરી શકું છું.

આ મારી શાયરી ય સંજીવની છે, ‘ઘાયલ’.

શાયર છું, પાળિયાને બેઠા કરી શકું છું

No comments: